اخبار
1403/3/12 شنبه
بازدید رئیس دانشگاه از حوزه برگزاری امتحانات پایان ترم نیمسال دوم 1403-1402
دکتر سیدجواد طالب زاده رئیس دانشگاه پیام نور استان، و هئیت همراه به صورت بسرزده از حوزه برگزاری امتحانات پایان‌ترم مرکز ارومیه بازدید کرد.

.

به گزارش روابط عمومی دانشگاه پیام نور استان، دکتر سیدجواد طالب زاده، رئیس دانشگاه پیام نور استان، دکتر صالح نوری، معاون احرائی استان، دکتر یعقوب علیزاده، معاون آموزشی استان و دکتر حسین رحیم پور مدیر ناتک استان به طور سرزده از حوزه امتحانی مرکز ارومیه بازدید کردند.
رئیس دانشگاه پیام نور آذربایجان غربی، ضمن بازدید از محل برگزار امتحانات پایان ترم نیسمال دوم 1402-1403 در مرکز ارومیه، از مخزن سوالات و آزمونهای الکترونیکی و بررسی و گفتگو با عوامل اجرایی آزمون، از عملکرد این مرکز ابراز رضایت نمود.
وی همچنین در این بازدید ضمن قدردانی از عوامل اجرایی برگزار کنندگان امتحانات بر رعایت قوانین و مقررات آموزشی و ایجاد نظم و آرامش تاکید کرد.  

در پایان بازدید نیز از جلسه امتحانات دانشجویان، برای دانشجویان و عوامل اجرایی برگزاری امتحانات آرزوی موفقیت و بهروزی کرد.


 

 
امتیاز دهی
 
 

نسخه قابل چاپ
بيشتر