1403/3/8 سه‌شنبه
برگزاری اولین جلسه هیات نظارت، ارزیابی و تضمین کیفیت وزارت علوم، تحقیقات و فناوری استان آذربایجان غربی در سال ۱۴۰۳
اولین جلسه هیات نظارت، ارزیابی و تضمین کیفیت آموزش عالی استان آذربایجان غربی در سال ۱۴۰۳ با حضور اعضای حقیقی و حقوقی این هیات نظارت در دانشگاه ارومیه برگزار شد.

.

به گزارش روابط عمومی دانشگاه پیام‌نور استان، این جلسه در خصوص عملکرد کلیه زیر نظام های استان در 6 ماه اول سال بحث و تبادل نظر انجام گرفت.
دکتر حسین رحیم‌پور مدیر ناتک دانشگاه پیام‌نور آذربایجان غربی و عضو حقیقی این هیات با اشاره به روند نظارت و ارزیابی کیفیت آموزشی، پژوهشی و فناوری، به مباحث مربوط به بیان مشکلات و ارایه راهکارها و راه‌حل‌های پیشنهادی به کاهش موانع موجود در موضوعات پرداخت.
گفتنی است در ادامه این جلسه اهداف ارزیابی و سنجش عملکرد رفع مسائل زیر نظام های آموزش عالی استان به صورت مشورتی و تعاملی مورد بحث قرار گرفت و در پایان پیشنهادات و تمهیدات کاری از سوی کلیه اعضاء و کارشناسان دفتر نظارت ارائه گردید.


 
امتیاز دهی
 
 

بيشتر