متون عمومي
1391/9/6 دوشنبه اعضاي هيئت علمي دانشگاه پيام نور استان آذربايجان غربي
 
ردیف نام نام خانوادگی رشته تحصیلی مرتبه علمی مدرک تحصیلی دانشگاه محل تحصیل(آخرین مدرک) محل خدمت ایمیل
1 رسول خداویردي وند کشتيبان ژنتیک مولکولی مربی دکتری دانشگاه گرگان خوي rasulkhkeshtiban@gmail.com
2 وحید سلمان پور مهندسی  کشاورزی مربی فوق لیسانس دانشگاه آزاد واحد خوی مهاباد v.salmanpour@yahoo.com
3 احد گل قاسم مهندسی کشاورزی استادیار دکتری دانشگاه ارومیه نقده a_gh_gharebagh@yahoo.com
4 مرتضی بهروز لک مهندسی کشاورزی-علوم دامی مربی دکتری تبریز میاندوآب morteza.behrozlak61@yahoo.com
5 سیدجواد طالب زاده مهندسی کشاورزی استادیار دکتری دانشگاه ارومیه ارومیه sj.tagr@yahoo.com
6 سید مجید  عزیزی بیوتکنولوژی کشاورزی مربی دکتری پژوهشکده بیوتکنولوزی کرج شاهین دژ smajidazizi@yahoo.com
7 اسماعیل قلی نژاد کشاورزی دانشیار دکتری آزاد علوم تحقیقات ارومیه gholinezhad1358@yahoo.com
بيشتر