متون عمومي
1391/9/6 دوشنبه اعضای هیئت علمی دانشگاه پیام نور استان آذربایجان غربی
ردیف نام نام خانوادگی رشته تحصیلی مرتبه علمی مدرک تحصیلی دانشگاه محل تحصیل(آخرین مدرک) محل خدمت ایمیل
1 وحيد حسيني هسبستان مهندسي کامپیوتر نرم افزار مربی فوق لیسانس آزاد شبستر خوي V.hosseini1@yahoo.com
2 پریسا محمودی مهندسی برق مربی فوق لیسانس صنعتی سهند ارومیه parisamahmoudiz@gmail.com
3 علی اطهری بیرق مهندسی فناوری اطلاعات دستیار فوق لیسانس صنعتی سهند مهاباد aliathar@gmail.com
4 شیرین خضری مهندسی کامپیوتر مربی فوق لیسانس دانشگاه آزاد قزوین مهاباد shirin.khezri@gmail.com
5 سعید دیلمقانی مدیریت اجرایی مربی فوق لیسانس دانشگاه پیام نور ساوه نقده dilmagani-mba@yahoo.com
6 سلیمان حسین زاده مهندسی پلیمر مربی فوق لیسانس صنعتی امیرکبیر ارومیه hosseinzadeh65@gmail.com
7 كمال محمدی اصل مهندسی کامپیوتر مربی فوق لیسانس صنعتی سهند ارومیه mohammadiasl@pnu.ac.ir
8 لیلا اسدزاده مهندسی کامپیوتر نرم افزار مربی فوق لیسانس اصفهان ماکو leila_asadzadeh_cs@yahoo.com
9 مسلم محمدي جنقرا مهندسی کامپیوتر مربی فوق لیسانس علم و صنعت میاندوآب mo_mohammadi@comp.iust.ac.ir
بيشتر