متون عمومي
1391/9/6 دوشنبه آموزش


مدیر اداره خدمات آموزشی دانشگاه پیام نور استان و مرکز ارومیه: دکتر علی حمداله زاده

وبسایت شخصی: http://drhamdollahzadeh.blogfa.com/شماره تماس مدیر آموزش: 04433865672 شماره داخلی: 218


رزومه و
 سوابق تحصيلات دانشگاهي:

      
مقطع تحصيلي رشتـه دانشگاه محل تحصيل تاريخ‌شروع تاريخ پايان
کارشناسی علوم تربیتی ( مدیریت و برنامه ریزی آموزشی) دانشگاه ارومیه 1372 1376
كارشناسي ارشد علوم تربیتی ( تحقیقات آموزشی) دانشگاه تهران 1376 1379
دكتري فلسفه تعلیم و تربیت اسلامی دانشگاه باهنر کرمان 1390 1395
بيشتر