متون عمومي
1391/9/6 دوشنبه معرفی استان آذربایجان غربی
آذربایجان غربی یکی از ۳1 استانایران است، که در شمالغربی کشور قرار دارد و مرکز آن شهر ارومیه است. در کناره شرقی این استان دریاچه ارومیه قرار دارد. استان آذربایجان غربی از شمال به جمهوری آذربایجان و ترکیه، از مغرب به کشورهای ترکیه و عراق، از شرق به استان آذربایجان شرقی و استان زنجان و از جنوب به استان کردستان محدود است. مساحت استان برابر ۳۷٫۰۵۹ کیلومتر مربع است که سیزدهمین استان بزرگ کشور محسوب می‌شود و ۲٫۲۵ درصد مساحت کل کشور را تشکیل می‌دهد. جمعیت استان آذربایجان غربی طبق سرشماری سال ۱۳۸۵ - 3006509 نفر می‌باشد که ۴٫2۸ درصد جمعیت کل کشور را در خود جای داده‌است و از این لحاظ هشتمین استان پرجمعیت کشور به‌شمار می‌آید. استان آذربایجان غربی یکی از مناطق کوهستانی کشور است و توپوگرافی متنوع و گسترده‌ای دارد.بر اساس ساختار طبیعی استان، اکوسیستم‌های ویژه‌ای از ترکیب گیاهان در سطوح مختلف پوشش گیاهی درسطوح مختلف توپوگرافی به وجود آمده‌است که اهم آنها به شکل جنگلها و مراتع خودنمایی می‌کنند.این استان عمدتاً تحت تأثیر جریان هوای مرطوب اقیانوس اطلس و دریای مدیترانه‌است، ولی دربرخی از ماههای زمستان، توده هوای سردی از اطراف شمال، هوای مدیترانه‌ای آن را متأثر کرده و موجب کاهش قابل توجه دما می‌شود ترک‌های آذری و کردها از گروه‌های عمده این استان به‌شمار می‌روند. کردها در بخشهای مرتفع غربی و جنوبی استان نشیمن دارند و متقابلاً ترک‌های آذری در دشت‌های پیرامون دریاچه ارومیه و بخشی نیز در دشت‌های شمال و جنوب شرقی استان، سکونت دارند. همچنین اقلیت‌های آشوری و ارامنه هم در استان مخصوصا در ارومیه ساکن هستند. شهر ارومیه که مرکز و بزرگ‌ترین شهر استان بشمار می‌آید، از دیرباز به عنوان شهری که در آن گروههای قومی، زبانی، نژادی و حتی مذهبی مختلف زندگی می‌کنند شناخته‌شده‌است. ساکنان شهر ارومیه را ترک‌های آذربایجانی و از کردها، مسیحیان آشوری و ارامنه تشکیل می‌دهند.استان آذربایجان غربی دارای ۱۷ شهرستان، ۳۶ بخش، ۳۶ شهر، ۱۰۹ دهستان و ۳۷۲۸ آبادی است و مرکز آن شهر تاریخی ارومیه است تصاویر جاذبه های گردشگری استان آذربایجانغربی
آذربایجان غربی یکی از 31 استان ایران است، که در شمالغربی کشور قرار دارد و مرکز آن شهر ارومیه است. در کناره شرقی این استان دریاچه ارومیه قرار دارد. استان آذربایجان غربی از شمال به جمهوری آذربایجان و ترکیه، از مغرب به کشورهای ترکیه و عراق، از شرق به استان آذربایجان شرقی و استان زنجان و از جنوب به استان کردستان محدود است. مساحت استان برابر ۳۷٫۰۵۹ کیلومتر مربع است که سیزدهمین استان بزرگ کشور محسوب می‌شود و ۲٫۲۵ درصد مساحت کل کشور را تشکیل می‌دهد. جمعیت استان آذربایجان غربی طبق سرشماری سال ۱۳۸۵ - 3006509 نفر می‌باشد که 4٫28 درصد جمعیت کل کشور را در خود جای داده‌است و از این لحاظ هشتمین استان پرجمعیت کشور به‌شمار می‌آید. استان آذربایجان غربی یکی از مناطق کوهستانی کشور است و توپوگرافی متنوع و گسترده‌ای دارد.بر اساس ساختار طبیعی استان، اکوسیستم‌های ویژه‌ای از ترکیب گیاهان در سطوح مختلف پوشش گیاهی درسطوح مختلف توپوگرافی به وجود آمده‌است که اهم آنها به شکل جنگلها و مراتع خودنمایی می‌کنند.این استان عمدتاً تحت تأثیر جریان هوای مرطوب اقیانوس اطلس و دریای مدیترانه‌است، ولی دربرخی از ماههای زمستان، توده هوای سردی از اطراف شمال، هوای مدیترانه‌ای آن را متأثر کرده و موجب کاهش قابل توجه دما می‌شود ترک‌های آذری و کردها از گروه‌های عمده این استان به‌شمار می‌روند. کردها در بخشهای مرتفع غربی و جنوبی استان نشیمن دارند و متقابلاً ترک‌های آذری در دشت‌های پیرامون دریاچه ارومیه و بخشی نیز در دشت‌های شمال و جنوب شرقی استان، سکونت دارند. همچنین اقلیت‌های آشوری و ارامنه هم در استان مخصوصا در ارومیه ساکن هستند. شهر ارومیه که مرکز و بزرگ‌ترین شهر استان بشمار می‌آید، از دیرباز به عنوان شهری که در آن گروههای قومی، زبانی، نژادی و حتی مذهبی مختلف زندگی می‌کنند شناخته‌شده‌است. ساکنان شهر ارومیه را ترک‌های آذربایجانی و از کردها، مسیحیان آشوری و ارامنه تشکیل می‌دهند.استان آذربایجان غربی دارای ۱۷ شهرستان، ۳۶ بخش، ۳۶ شهر، ۱۰۹ دهستان و ۳۷۲۸ آبادی است و مرکز آن شهر تاریخی ارومیه است تصاویر جاذبه های گردشگری استان آذربایجانغربی
معرفی استان آذربایجان غربی
موقعیت جغرافیایی:
استان 
 
شهرستان‌های استان آذربایجان غربی
نام‌
شهرستان
جمعیت
رتبه‌
جمعیت
درصد
باسوادی
رتبه‌
باسوادی
مساحت
ک‌م‌مربع
رتبه‌
مساحت
909610
۱
۷۳٫۵ ٪
۱
۵٬۲۵۱
۱
68005
13
۶۱٫۳ ٪
۱۲
۱٬۱۹۳
۱۳
186290
6
۶۸٫۶ ٪
۶
۲٬۵۴۱
۶
120028
8
۶۰٫۸ ٪
۱۳
۲٬۲۵۹
۸
85158
11
۶۶٫۲ ٪
۱۰
۲٬۵۲۳
۷
341866
3
۶۹٫۹ ٪
۴
۵٬۵۶۱
۲
47961
15
۵۹٫۳ ٪
۱۴
۱٬۹۷۵
۱۱
44687
16
-- ٪
--
--
--
54583
14
-- ٪
--
--
--
40969
17
-- ٪
--
--
--
111197
9
۶۲٫۹ ٪
۸
۱٬۴۱۱
۱۲
192981
5
۶۷٫۸ ٪
۹
۲٬۵۴۴
۵
71664
12
۶۶٫۴ ٪
۱۱
۲٬۱۴۴
۱۰
90593
10
۶۸٫۳ ٪
۷
۴٬۳۳۵
۳
210003
4
۶۹٫۴ ٪
۲
۲٬۵۹۲
۴
284896
2
۷۰٫۵ ٪
۳
۲٬۲۳۳
۹
124051
7
۷۰٫۸ ٪
۵
۱٬۰۵۰
۱۴
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
بيشتر