متون عمومي
1391/9/6 دوشنبه اعضای هیئت علمی دانشگاه پیام نور استان آذربایجان غربی

ردیف نام نام خانوادگی رشته تحصیلی محل خدمت ایمیل
1 امیر  حیدری چیانه مدیریت  شاهین دژ amirheydari14@gmail.com
2 کمال با قرزاده هوشمندی حسابداری ارومیه kamalbh2000@yahoo.com
3 زهرا فروتنی مديريت دولتي خوي foroutani_dr@yahoo.com
4 سمیه پورحسن مدیریت بازرگانی چایپاره porhasan@gmial.com
5 عطیه بحرانی مدیریت دولتی(منابع انسانی) چایپاره a_bohrani@yahoo.com
6 لیلا  مسافر یادگاری مدیریت دولتی نقده leyla_mosafer@yahoo.com
7 سعید دیلمقانی مدیریت اجرایی نقده dilmagani-mba@yahoo.com
8 یوسف صوفی مدیریت اجرایی پیرانشهر Sofi.875@gmail.com
9 كمال قلندري مديريت بازرگاني مهاباد kamal.ghalandari@gmail.com
10 یوسف محمد کریمی مدیریت صنعتی بوکان y.mk954@gmail.com
11 پرویز مام صالحی حسابداری شاهین دژ parvizmamsalhy@yahoo.com
12 محمد رحیم پور حسابداری مهاباد account_m17@yahoo.com
13 ناصر    توره مدیریت دولتی مهاباد nasertavrh@yahoo.com
14 صابر  شکری مدیریت دولتی تکاب shokri@pnu.ac.ir
15 سعید صادقیان قراقیه مدیریت دولتی تکاب saeed.sadeghian@yahoo.com
16 رضا  فتاحی حسابداری مهاباد r_fattahy@yahoo.com
17 احمد  منصوری مدیریت بازرگانی بوکان mansouri5631@yahoo.com
18 بهزاد قهرماني حسابداری میاندوآب behzadghahramani@yahoo.com
19 اسكندر حيدري اوجبلاغ مدیریت دولتی میاندوآب eskandar.heidari@pnu.ac.ir
20 مسلم سلیمانپور مدیریت بازرگانی(بازاریابی) ماکو mo.oleymanpor@gmail.com
 
ردیف نام نام خانوادگی رشته تحصیلی دانشگاه محل تحصیل(آخرین مدرک) محل خدمت ایمیل
1 سلماز فرامرزی گروسی علوم تربیتی  پیام نور خوی سلماس s-garusi@yahoo.com
2 قاسم محمدیاری  روانشناسي تربيتي علامه طباطبايي خوي gasem.mohamadyari@pnu.ac.ir
3 گلستان  صياح كوكياني علوم تربيتي دانشگاه تهران تازه شهر golastan.siah@gmail.com
4 بهاره عزیزی نژاد علوم تربیتی دانشگاه ارومیه ارومیه bahareh19@gmail.com
5 جلیل حاجیلو روانشناسی عمومی آزاد رود هن نقده j_hajelo@yahoo.com
6 سيما علیزاده علوم تربيتي دانشگاه الزهرا تهران اشنويه ALIzadeh221@gmail.com
7 فرحناز فتح اله زاده علم اطلاعات و دانش شناسي آزاد همدان خوي ketabdark@gmail.com
8 صمد رمزي روانشناسی دانشگاه علوم بهزیستی  و توانبخشی تهران سلماس samad.ramzi@gmail.com
9 سید علی آزادمنش مشاوره علامه طباطبایی فیرورق aazadmanesh231@gmail.com
10 سیامند مولودی علوم تربیتی علامه طباطبایی تهران مهاباد s.sako73@yahoo.com
11 هیمن محمود فخه روانشناسی دانشگاه پیام نور تهران مهاباد hemanpsycho@yahoo.com
12 علی مصطفایی روانشناسی تربیتی علامه طباطبایی تهران مهاباد a-mostafaei@pnu.ac.ir
13 عبدالرحیم  جهان آرا علوم تربیتی دانشگاه پیام نور تهران سردشت info@jahanara.ir
14 حوریه بایرام نژاد روانشناسی تربیتی آزاد تهران نقده horyeb.nejad@.com
15 مظفر شریف زاده علوم تربیتی دانشگاه پیام نور تهران سردشت sharifzad2007@yahoo.com
16 حسن امین پور روانشناسی دانشگاه آزاد تهران نقده aminpoorhassan@gmail.com
17 حاتم اسدپور تربیت بدنی و علوم ورزشی دانشگاه تربیت مدرس نقده hatamasadpour@gmail.com
18 صدیقه سلمانپور علوم تربیتی دانشگاه سراسری تبریز نقده salmanpour_sedigheh@yahoo.com
19 رقیه بلالی روانشناسی عمومی دانشگاه تهران ماکو r.belali@yahoo.com
20 علی مصطفائی روانشناسی تربیتی دانشگاه پیام نور تهران سردشت mostafaie_a@yahoo.com
21 محمد بهرامی علوم تربیتی دانشگاه شهید بهشتی شاهین دژ ba_mohammad2003@yahoo.com
22 کبری تارم کتابداری و اطلاع رسانی دانشگاه آزاد واحد تحقیقات مهاباد taram.2000@gmail.com]
23 ماندانا حیدری تربیت بدنی و علوم ورزشی دانشگاه ارومیه ارومیه heydari-m@live.com
24 ارسلان رحمن نژاد علوم تربیتی علامه طباطبایی تهران  پیرانشهر Sheram20052005@yah00.com
25 احمد  نصرالهی تربیت بدنی و علوم دانشگاه تهران بوکان nasrollahi.ahmad@gmail.com
26 نوراله خلیل زاده روانشناسی دانشگاه ارومیه ارومیه khalilzadeh44@gmail.com
27 طاهر محبوبی علوم تربیتی دانشگاه علامه طباطبایی بوکان m_taher858@yahoo.com
28 محمد باقر اکبرپور زنگلانی  علوم تربیتی تهران خوی m_zangalani@yahoo.com
29 کامران جباری علوم تربیتی تربیت مدرس تهران میاندوآب kamranjabari@yahoo.com
30 حسین پاشائی زاد کتابداری و اطلاع رسانی دانشگاه تهران ارومیه pashaeizad@gmail.com
31 بایرام  آقاپور علوم تربیتی تریت معلم تهران تکاب b_aghapour@pnu.ac.ir
 
بيشتر