متون عمومي
1397/11/28 یکشنبه
ردیف نام نام خانوادگی رشته تحصیلی مرتبه علمی مدرک تحصیلی محل خدمت ایمیل
1 احترام رضایی زبان و ادبیات فارسی استادیار دکتری شاهین دژ em12_rezaee@yahoo.com
2 فهیمه یگانه دیزج ور زبان ادبیات عرب مربی فوق لیسانس مهاباد yeganey4@yahoo.com
3 علیرضا روحانی زبان انکلیسی مربی فوق لیسانس نقده alireza.rohani432@gmail.com
4 محمد یاوری زبان و ادبيات فارسي استادیار دکتری خوي yavari1350@yahoo.com
5 خسرو قلیزاده قلعه زبان و ادبیات فارسی استادیار دکتری ارومیه kh.gholizadehQgmail.com
6 سجاد آيدنلو زبان و ادبیات فارسی دانشیار دکتری ارومیه aydenloo@gmail.com
7 زینب  رحمانیان زبان و ادبیات فارسی مربی فوق لیسانس خوی Zeynab_4527@yahoo.com
8 ناصر  اروجلو آموزش زبان انگلیسی مربی فوق لیسانس خوي nasser.elt@gmail.com
9 کاویس سوره زبان و ادبیات فارسی مربی فوق لیسانس مهاباد ashna_546@yahoo.com
10 طاهر لاوژه زبان وادبیات فارسی استادیار دکتری بوکان tlawjeh54@yahoo.com
11 لقمان محمودپور زبان و ادبیات فارسی استادیار دکتری سردشت l.mahmoodpoor@gmail.com
12 قادر قادری زبان و ادبیات عربی استادیار دکتری مهاباد abo_foad_ir@yahoo.com
13 جعفر افشین فر آموزش زبان انگلیسی استادیار دکتری مهاباد jafarafshinfar@yahoo.com
14 آزاد مونسی زبان ادبیات عرب استادیار دکتری مهاباد azadmounesi@gmail.com
15 احمد علي زاده زبان و ادبیات فارسی استادیار دکتری میاندوآب ahmad-alizadeh302@yahoo.com
16 عبدالخالق پرهیزی زبان وادبیات فارسی استادیار دکتری بوکان mardin1341@gmail.com
17 محمدرضا بختیاری زبان و ادبيات فارسي استادیار دکتری ارومیه Info@dr_bakhtiary.com
18 حسین  رحمانی زبان انگلیسی استادیار دکتری بوکان hosein_rahmani@pnu.ac.ir
بيشتر