متون عمومي
1397/11/28 یکشنبه
ردیف نام نام خانوادگی رشته تحصیلی مرتبه علمی مدرک تحصیلی دانشگاه محل تحصیل(آخرین مدرک) محل خدمت ایمیل
1 کامران  جباری علوم تربیتی استادیار دکتری تربیت مدرس تهران رییس استان kamranjabari@yahoo.com
2 قاسم محمدیاری  روانشناسي تربيتي مربی فوق لیسانس علامه طباطبايي خوي gasem.mohamadyari@pnu.ac.ir
3 گلستان  صياح كوكياني علوم تربيتي مربی فوق لیسانس دانشگاه تهران تازه شهر golastan.siah@gmail.com
4 بهاره عزیزی نژاد علوم تربیتی استادیار دکتری دانشگاه ارومیه ارومیه bahareh19@gmail.com
5 جلیل حاجیلو روانشناسی عمومی مربی فوق لیسانس آزاد رود هن نقده j_hajelo@yahoo.com
6 سيما علیزاده علوم تربيتي مربی فوق لیسانس دانشگاه الزهرا تهران اشنويه ALIzadeh221@gmail.com
7 فرحناز فتح اله زاده علم اطلاعات و دانش شناسي مربی فوق لیسانس آزاد همدان خوي ketabdark@gmail.com
8 صمد رمزي روانشناسی مربی فوق لیسانس دانشگاه علوم بهزیستی  و توانبخشی تهران سلماس samad.ramzi@gmail.com
9 سید علی آزادمنش مشاوره مربی فوق لیسانس علامه طباطبایی فیرورق aazadmanesh231@gmail.com
10 سیامند مولودی علوم تربیتی مربی فوق لیسانس علامه طباطبایی تهران مهاباد s.sako73@yahoo.com
11 هیمن محمود فخه روانشناسی مربی فوق لیسانس دانشگاه پیام نور تهران مهاباد hemanpsycho@yahoo.com
12 علی مصطفایی روانشناسی تربیتی استادیار دکتری علامه طباطبایی تهران مهاباد a-mostafaei@pnu.ac.ir
13 عبدالرحیم  جهان آرا علوم تربیتی مربی فوق لیسانس دانشگاه پیام نور تهران سردشت info@jahanara.ir
14 حوریه بایرام نژاد روانشناسی تربیتی مربی فوق لیسانس آزاد تهران نقده horyeb.nejad@.com
15 مظفر شریف زاده علوم تربیتی دستیار فوق لیسانس دانشگاه پیام نور تهران سردشت sharifzad2007@yahoo.com
16 حسن امین پور روانشناسی مربی فوق لیسانس دانشگاه آزاد تهران نقده aminpoorhassan@gmail.com
17 حاتم اسدپور تربیت بدنی و علوم ورزشی مربی فوق لیسانس دانشگاه تربیت مدرس نقده hatamasadpour@gmail.com
18 صدیقه سلمانپور علوم تربیتی مربی فوق لیسانس دانشگاه سراسری تبریز نقده salmanpour_sedigheh@yahoo.com
19 رقیه بلالی روانشناسی عمومی مربی فوق لیسانس دانشگاه تهران ماکو r.belali@yahoo.com
20 علی مصطفائی روانشناسی تربیتی مربی فوق لیسانس دانشگاه پیام نور تهران سردشت mostafaie_a@yahoo.com
21 محمد بهرامی علوم تربیتی مربی فوق لیسانس دانشگاه شهید بهشتی شاهین دژ ba_mohammad2003@yahoo.com
22 کبری تارم کتابداری و اطلاع رسانی مربی فوق لیسانس دانشگاه آزاد واحد تحقیقات مهاباد taram.2000@gmail.com]
23 ماندانا حیدری تربیت بدنی و علوم ورزشی مربی فوق لیسانس دانشگاه ارومیه ارومیه heydari-m@live.com
24 ارسلان رحمن نژاد علوم تربیتی مربی فوق لیسانس علامه طباطبایی تهران  پیرانشهر Sheram20052005@yah00.com
25 احمد  نصرالهی تربیت بدنی و علوم مربی فوق لیسانس دانشگاه تهران بوکان nasrollahi.ahmad@gmail.com
26 نوراله خلیل زاده روانشناسی استادیار دکتری دانشگاه ارومیه ارومیه khalilzadeh44@gmail.com
27 طاهر محبوبی علوم تربیتی استادیار دکتری دانشگاه علامه طباطبایی بوکان m_taher858@yahoo.com
28 محمد باقر اکبرپور زنگلانی  علوم تربیتی مربی فوق لیسانس تهران خوی m_zangalani@yahoo.com
29 کامران جباری علوم تربیتی استادیار دکتری تربیت مدرس تهران میاندوآب kamranjabari@yahoo.com
30 حسین پاشائی زاد کتابداری و اطلاع رسانی استادیار دکتری دانشگاه تهران ارومیه pashaeizad@gmail.com
31 بایرام  آقاپور علوم تربیتی مربی فوق لیسانس تریت معلم تهران تکاب b_aghapour@pnu.ac.ir
بيشتر