متون عمومي
1397/11/28 یکشنبه
 
ردیف نام نام خانوادگی رشته تحصیلی مرتبه علمی مدرک تحصیلی محل خدمت سمت ایمیل
1 احد محمدپور معماری مربی فوق لیسانس ارومیه مدیرگروه هنرو معماری ahad661@yahoo.com
2 کاظم ابام معماری مربی فوق لیسانس بوکان عضو علمی k_abam@yahoo.com


 
بيشتر