متون عمومي
1397/11/15 دوشنبه


معاون آموزشی و پژوهشی دانشگاه پیام نور استان آذربایجان غربی و مرکز ارومیه:
دکتر یعقوب علیزاده

رزومه : https://cv.pnu.ac.ir/HomePage/yaguob.alizadeh

تلفن دفتر معاونت آموزشی : 04433837435


 
بيشتر