متون عمومي
1397/11/13 شنبه
ردیف نام نام خانوادگی رشته تحصیلی مرتبه علمی مدرک تحصیلی دانشگاه محل تحصیل(آخرین مدرک) محل خدمت ایمیل
1 ناصر اشرفی زمین شناسی استادیار دکتری دانشگاه تبریز نقده n_ashrafi@pnu.ac.ir
2 حسین حسين زاده ياسوري شیمی آلی دانشیار دکتری صنعتی شریف ارومیه h-hoseinzadeh@pnu.ac.ir
3 مهران مجردآشناآباد زیست شناسی مربی فوق لیسانس پردیس ارومیه نقده mehranmojarrad@yahoo.com
4 مهرداد پورمحسن زمين شناسي استادیار دکتری شهيد بهشتي خوي m_poormohsen44@yahoo.com
5 حسین رحیم پور ریاضی استادیار دکتری دانشگاه پیام نورتهران ارومیه rahimpoor2000@yahoo.com
6 سنار خلیل سرباز ریاضی محض استادیار دکتری دانشگاه تبریز مهاباد skhsarbaz@gmail.com
7 نادر دسترنج ریاضی مربی فوق لیسانس دانشگاه تهران ارومیه n-dastranj@yahoo.com
8 رسول رسولی ریاضی محض استادیار دکتری دانشگاه پیام نور تهران چایپاره  
9 لیدر نوائی کشاورز آمار استادیار دکتری ایروان ارمنستان میاندوآب  
10 وحید کاروانی آمار مربی فوق لیسانس شهید بهشتی تهران نقده vahid_carvani@yahoo.com
11 مهدی سودمند فیزیک استادیار دکتری هندوستان ارومیه m_sodmand@yahoo.com
12 موسی جباری گجین ریاضی مربی فوق لیسانس تحصیلات تکمیلی تهران نقده jabarimosa@gmail.com
13 سجاد پیرعدل آمار مربی فوق لیسانس تربيت معلم تهران خوي sajjad peradl@yahoo.com
14 لطفعلي سقط فروش شيمي معدني استاد دکتری دانشگاه تبريز خوي saghatforoush@gmail.com
15 مریم فضل الهی علمداری ریاضی مربی فوق لیسانس شهید باهنر کرمان ماکو m-fazlolahi@pnu.ac.ir
16 لیلا مقدم دیزج هریک رياضي کاربردی مربی فوق لیسانس پيام نور تبريز خوي k_mogadam_L@yahoo.com
17 حمیده  محمدزاده گان ریاضی مربی فوق لیسانس تحصیلات تکمیلی پیام نور تهران خوی hamideh-moh@yahoo.com
18 وحید عزیزخانی شیمی(آلی) استادیار دکتری دانشگاه زنجان تکاب vahid.azizkhani1@gmail.com
19 محمدباقر صحابی ریاضی مربی آموزشیار فوق لیسانس پیام نور مشهد اشنویه  
20 سکینه مرادخانی زیست شناسی استادیار دکتری واحدتحقیقات آزادتهران خوی Moradkhani544@yahoo.com
21 سیامک فلاحی زیست شناسی استادیار دکتری دانشگاه ارومیه نقده seyamakf@yahoo.com
22 روناک عیسوی شیمی آلی استادیار دکتری دانشگاه ارومیه مهاباد roonak.isavi@gmail.com
23 کمال مامه رشی ریاضی مربی فوق لیسانس مرکز تحصیلات تکمیلی در علوم پایه زنجان بوکان k_mamehrashi@pnu.ac.ir
24 سی به ر قادری ریاضیات مربی فوق لیسانس دانشگاه ارومیه مهاباد seber_gh_2006@yahoo.com
25 نسیم شریف زاده فیزیک استادیار دکتری علم وصنعت تهران مهاباد nasim.sharifzadeh@gmail.com
26 نبات  نقشبندي زيست شناسي مربی فوق لیسانس اروميه اشنويه nabat_naqshbandi@yahoo.com
27 سروین  محمدی اقدم شیمی استادیار دکتری آزاد تهران شمال مهاباد sarvin_s108@yahoo.com
28 شهریار پاشایی شیمی استادیار دکتری میسور هندوستان ارومیه  
29 مهدی ریماز شیمی دانشیار دکتری دانشگاه ارومیه نقده mehdi.rimaz@gmail.com
30 محمود  دادخواه ریاضی کاربردی مربی فوق لیسانس دانشگاه دولتي سيستان وبلوجستان شاهین دژ m_dadkhah@pnu.ac.ir
31 نادره تبریزی فیزیک مربی فوق لیسانس دانشگاه آزاد مهاباد مهاباد nadereh_tabrizi84@yahoo.com
32 سيما پور بيرام شیمی دانشیار دکتری اصفهان میاندوآب pourbeyram@yahoo.com
33 رضا اكبري ریاضی مربی فوق لیسانس دانشگاه تبریز میاندوآب r9reza@yahoo.com
34 صغرا فتحعلي پور شیمی آلی استادیار دکتری پیام نور مشهد میاندوآب s.fathalipourch@gmail.com
35 روح اله حق زاده زمین شناسی مربی فوق لیسانس دانشگاه ازاد اسلامی واحد علوم تحقیقات تهران شاهین دژ rhaghzadeh@yahoo.com
36 لیلا  اکبرزاده فیزیک مربی فوق لیسانس آزاد مهاباد نقده l_akbarzadeh@pnu.ac.ir
37 هادی  جباری شیمی کاربردی مربی فوق لیسانس آزاد تبریز نقده hadijabbari@yahoo.com
38 اکبر بختیاری شیمی استادیار دکتری دانشگاه تبریز نقده bakhtiari.a1@gmail.com
39 بهرخ دائی حسنی زیست شناسی استادیار دکتری دانشگاه تبریز ارومیه  
بيشتر