كوچك يا بزرگ كردن بخش :.ریاست
1397/11/14 یکشنبه

ریاست دانشگاه پیام نور استان آذربایجان غربی و مرکز ارومیه : دکتر سید جواد طالب زادهرزومه : https://cv.pnu.ac.ir/HomePage/seyedjavad.talebzadeh

 

شماره تماس دانشگاه: 04433824510

بيشتر