دوشنبه 17 مهر 1396 تم طلاعیه تمدید ثبت نام پذیرفته شدگان مقطع کارشناسی و کارشناسی ارشد تا 96/7/23       به آگاهی می رساند : امکان ثبت نام غیر حضوری پذیرفته شدگان مقطع کارشناسی و کارشناسی ارشد ورودی سال 96 تا 23/7/96 تمدید شد .
         ضمنا مقتضی است نسبت به ثبت نام پذیرفته شدگانی که برای نام نویسی  مراجعه می نمایند اقدامات لازم بعمل آید.
 
امتیاز دهی
 
 

بيشتر