1
چه کسانی می توانند خارج از نوبت وام 300 هزار تومانی دریافت نمایند به گزارش روابط عمومی دانشجویانی که متقاضی استفاده از محتوای تولید شده دررسانه تعاملی دانشگاه(iptv ) می باشند می توانند خارج از نوبت جهت استفاده از وامشهریه 300 هزار تومانی به آدرس bp .swf.irمراجعه نمایند. مهات ثبت نام 10 روز می باشد.4060 تنها سامانه رسم ی دانشگاه پیام نورwww.t.me/pnu 4060
 
امتیاز دهی
 
 

بيشتر