1

2

3
تجلیل از پژوهشگران برتر استان آذربایجان غربی به گزارش روابط عمومی  دانشگاه  طی مراسمی از  پژوهشگران برتر دانشگاه پیام نور استان آذربایجان غربی تجلیل بعمل آمد.این مراسم با حضور دکتر جباری رییس دانشگاه پیام نور استان آذربایجان غربی و اعضای علمی و اداری دانشگاه در سالن کنفرانس دانشگاه برگزار شد.در ادامه این مراسم جباری از جایگاه پژوهش و اهمیت آن در پیشرفت جوامع صنعتی یاد کرد.وی افزود در جوامع توسعه یافته حلقه تحقیق ،پژوهش و صنعت بهم گره خوردن تا توانستند موافقیتهای بیشماری را بدست آورند.در ادامه با اهدای لوح از پژوهشگران برتر در گروه علوم انسانی به ترتیب رتبه سرکار خانم دکتر عزیزی نژاد،دکتر آیدینلو،دکتر علیرضا سلیمانی،دکتر محمدرضا بختیاری،و دکتر علی مصطفایی و در گروه علوم پایه از دکتر حسین زاده، دکتر مهدی ریماز،دکتر سقط فروش ،سرکار خانم دکتر سیما پوربیرام،دکتر لیدر  نوایی و سرکار خانم صغرا فتحعلی پور و همجنین در گروه فنی مهندسی و کشاورزی ،هنر و معماری دکتر معروف خلیلی و دکتر اسماعیل قلی نژاد و همچنین دکتر وحید هوشنگی از جمع کارکنان تجلیل بعمل آمد.
 
امتیاز دهی
 
 

بيشتر