1

2
دکتر علیزاده معاون اداری،مالی و عمرانی دانشگاه درجمع روسای مراکز و واحدهای دانشگاه پیام نور استان آذربایجان غربی اعلام کرد: دانشگاه پیام نور به عنوان هاب علمی درکشور انتخاب شده است. به گزارش روابط عمومی دکتر علیزاده معاون اداری،مالی و عمرانی دانشگاه در جمع روسای مراکز و واحدهای دانشگاه پیام نور استان آذربایجان غربی و همکاران علمی و اداری مرکز ارومیه گفت: چشم انداز مورد نظر دانشگاه پیام نور برای سالهای اینده توسعه کیفی در تمامی سطوح می باشد. وی تصریح کرد دانشگاه پیام نور برای سالهای اینده خصوصا از سال 98 هدف های متعالی را نشانه رفته و برای آنها برنامه ریزی کرده است . علیزاده معاون اداری،مالی و عمرانی دانشگاه ضمن اشاره به اهداف مورد نظر اعلام کرد  :افزایش میزان نفوذ دانشگاه در منطقه و برفراری ارتباط تنگاتنگ بین دانشگاه و صنعت برای حل مشکلات جامعه از مهترین اهداف بلند مدت دانشگاه می باشد. وی همچنین از اعضای علمی خواست تا با پژوهشها و تحقیقات کاربردی به ارائه راهکارهای علمی جهت رفع مشکلات به روز جامعه بپردازند. وی درپایان اعلام کرد دانشگاه پیام نور با توجه به امکانات مناسب سخت افزاری  در سطح کشور به عنوان هاب علمی کشور انتخاب شده است که می توان با وجود این ظرفیت برای جذب دانشجویان خارجی برنامه ریزی مناسب کرد.
 
 
امتیاز دهی
 
 

بيشتر