1

2
انتصاب: دکتر نبی خلیلی اقدم به عنوان سرپرست جدید دانشگاه پیام نور مرکز بوکان منصوب شد

به گزارش روابط عمومی طی مراسمی با حضور دکتر کامران جباری رئیس دانشگاه پیام نور استان آذربایجان غربی و مسئول حراست استان وهمچنین باحضوراعضای علمی وکارکنان،دکترنبی خلیلی اقدم به سمت سرپرست جدیددانشگاه پیام نور مرکز بوکان منصوب شد.شایان ذکر است ایشان دارای دکتری کشاورزی و عضو هیات علمی دانشگاه پیام نور سقز می باشد در ادامه دکتر لاوژه ضمن خیر مقدم اشاره به خدمات صورت گرفته  در طول دوران مسئولیت نمود.در ادامه دکتر خلیلی اقدم سرپرست جدید دانشگاه پیام نور مرکز بوکان برنامه های خود را برای دانشگاه اعلام و ابراز داشت دو مولفه اخلاق مداری و تکریم ارباب رجوع می تواندبه تعالی دانشگاه کمک کند که در سایه همکاری تمام همکاران علمی صورت خواهد پذیرفت سپس دکتر جباری رئیس پیام نور استان به وضعیت خاص و علمی پیام نور اشاره کردوابراز داشت که دانشگاه راههای تعالی و رشد را می پیماید و دولت نیز مساعدت های خوبی را به پیام نور دارد.در پایان با اهدای لوح و حکم از طرف رییس دانشگاه پیام نور استان آذربایجانغربی دکتر خلیلی اقدم به عنوان سرپرست دانشگاه پیام نور بوکان منصوب شد

 

 
امتیاز دهی
 
 

بيشتر