اولين همايش منطقه اي رياضي و آمار استان آذربايجان غربي
زمان: دوشنبه 2 بهمن 1391
مكان: دانشگاه پيام نور مركز اروميه
زمان: نيمه دوم ارديبهشت ماه سال 1392 به مدت دو روز  http://math1-upnu.ir
 
امتیاز دهی
 
 

بيشتر