مراکز و واحدها

شماره تلفنخانه
آدرس
مرکز / واحد
ردیف
-2769753-0443
2769992
ارومیه -انتهای بلوار 8 شهریور
استان آذربایجان غربی
1
12-3824510-0443
بلوار باهنر خ 8 شهریور 38822-57168
ارومیه
2
22332537-0461
332344-
بلوار ولیعصر خیابان دانشگاه 45164-58168
خوی
3
6234890-0482
بلوار دانشگاه 79395-59519
بوکان
3
2333600-0442 2338211
بلوار شهید شهریکندی 14781-59618
مهاباد
5
2227777-0443 2227171
انتهای بلوار دانشگاه 19411-59716
میاندوآب
6
5235050-0482
خیابان امام انتهای بلوار شهید نسرین پور67997-59917
تکاب
7
3243911-0462 3240362
شهرک ولی عصر خیابان دانشگاه میدان دانشجو جنب سازمان آموزش فنی و حرفه ای
ماکو
8
3232266-0444
خیابان امام جنب پارک شهر 14781-59618
سردشت
9
0443-1-6263400
خیابان دانشگاه 57616-51167
نقده
10
4220986-0482 4221020
انتهای بلوار رسالت 32-59814
شاهین دژ
11
4220488-0444
خیابان شهید بهشتی جنب هلال احمر56441-57818
پیرانشهر
12
5237758-0443
خیابان چمران تقاطع خیابان شهدا 58816
سلماس
13
5627778-0444
بلوار انقلاب 51377-57717
اشنویه
14
 
خیابان 17 شهریور 587151161
سیه چشمه
15
0462-2721967
خیابان باهنر جنب اداره آب و فاضلاب
چایپاره
16
0462-2231002
بلوار امام حسین روبروی کارخانه آسفالت شهرداری جنب تربیت بدنی
فیرورق
17
0443-5353944
خ شهید شیخی تقاطع خ کیمیا جنب مدرسه رضوی 5891944739
تازه شهر
18
0462-4227714
میدان امام حسین خیابان دانشگاه کوچه دانشگاه جنب مخابرات
شوط
19
3222696-0482
چهاربرج خیابان امام خمینی ساختمان سابق دادگستری
چهاربرج
20
-
 شاهین دژ بخش کشاورز کوچه شهید جعفر پورخیابان امام خمینی
کشاورز
21
1