شنبه 2 دي 1391 دانشگاه پیام نور استان آذربایجان غربی
تلفن: شماره تلفنخانه :04433855100
دورنگار: دورنگار:33855100
نشاني: ارومیه- انتهای بلوار 8 شهریور
 
امتیاز دهی