گروه کشاورزی
كوچك يا بزرگ كردن بخش :.متون عمومي
اعضاي هيئت علمي دانشگاه پيام نور استان آذربايجان غربي
اعضاي هيئت علمي دانشگاه پيام نور استان آذربايجان غربي
 
رديف
گروه كشاورزي
 
1
معروف خليلي
ژنتيك بيومتري
 
2
احد گل قاسمقره باغ
دامپروري
A_GH_gharebagh@yahoo.com
 
3
رسول خداوردي وند كشتيبان
مهندسي اصلاح نباتات
 
4
وحيد سلمانپور
زراعت
v.salmanpour@gmail.com
 
5
سيدجواد طالب زاده
زراعت
 
6
اسماعيل قلي نژاد
زراعت
 
7
سيدمجيد عزيزي
بيوتكنولوژي كشاورزي
بيشتر