سوابق ریاست

نام:کامران

نام خانوادگی:جباری

مدرک تحصیلی :دکتری فلسفه تعلیم تربیت

دانشگاه محل تحصیل:تربیت مدرس تهران

Email:kamran jabbar@pnu.ac.ir

kamranjabari@yahoo.com

 

 

 

 

 

ب)فعالیتهای آموزشی(تدریس)

سوابق تدریس

نام دانشگاه یا موسسه

شرح مسئولیت

عنوان دروسی که تدریس نموده اید

تاریخ شروع

تاریخ پایان

پیام نور

عضو علمی

-تدریس در دوره دکتری دانشگاه پیام نور(درس مطالعات تطبیقی نظامهای آموزش از راه دور) از سال 1390تاکنون در مرکز تحصیلات تکمیلی دانشگاه پیام نور-تهران

-تدریس در دوره کارشناسی ارشد رشته تاریخ و فلسفه آموزش و پرورش  دانشگاه پیام نور (دروس تربیت اسلامی-روش تحقیق- تعلیم وتربیت از منظر ائمه اطهار و...)از سال1388 تاکنون

-تدریس دروس مختلف دوره کارشناسی دانشگاه پیام نور از سال1383تاکنون

 

1383

ادامه دارد

شهید مدنی آذربایجان

حق التدریس

فلسفه آموزش و پرورش

1386

1389

دانشگاه ارومیه (مرکز آموزشهای نیمه حضوری و مرکز آموزش عالی شهید باکری)

حق التدریس

روش تحقیق- فلسفه آموزش و پرورش-مدیریت آموزشی-کاربرد روانشناسی در آموزش-برنامه ریزی درسی و....

1383

ادامه دارد

دانشگاه آزاد ملکان و میاندوآب

حق التدریس

تدرس دروس مختلف در سطوح کارشناسی

1383

1389

دانشگاه آزاد ارومیه و تبریز

حق التدریس

درس فلسفه آموزش و پرورش دوره کارشناسی ارشد

1390

ادامه دارد

 

 

 

 

ج)سوابق علمی و پژوهشی

عنوان پایان نامه 

کارشناسی ارشد : بررسی میزان تحقق اهداف اجتماعی آموزش متوسطه در ایران  پایاننامه کارشناسی ارشد رشته برنامه ریزی درسی دانشگاه علامه طباطبایی سال1382

دکتری : حدود استفاده از تفکر در تربيت اسلامی بر اساس بررسی دو جریان فکری ظاهرگرایی وعقل گرایی وارائه الگویی برای تربیت دینی بر اساس آن؛رساله دکتری فلسفه تعلیم وتربیت در دانشگاه تربیت مدرس سال1387

تعدادای از مقالات چاپ شده

عنوان مقاله

محل درج و انتشار

سال انتشار

تعداد صفحات

مجله

کتاب

بررسی تعلیم تربیت ظاهرگرا و نقد آن بر اساس تربیت عقل گرا

فصلنامه مطالعات اسلامی دانشگاه فردوسی مشهد

 

 

1389

40

بررسی اهداف تربیت ظاهرگرا براساس الزامات تربیت

پیک نور علوم انسانی

 

1391

35

comparison and study of methods of teaching active (discovery) and traditional method of education progress in basic science elementary fourth town of Miandoab in the academic year 2012-2013

 

 DU Journal, Humanities and Social Sciences

 

 

2015

6

Stress among Academic Staff and Students' Satisfaction of Their Performances in Payame Noor University of Miandoab

 

The International Journal of Indian Psychology

 

 

2015

8

Self-Esteem and Academic Achievement of High School Students

 

Cognitive Discourses International Multidisciplinary Journal

 

2014

6

PARENTS ADDICTION TO NARCOTIC SUBSTANCES AND CHILD ABUSE

GCTE Journal of Research and Extension in Education,

 

 

 

2014

7

A curriculum based on critical thinking

Reef resources Assessment and Manangement Technical Paoer

 

2014

10

EMOTIONAL INTELLIGENCE AND SOCIAL RESPONSIBILITY

OF BOY STUDENTS IN MIDDLE SCHOOL

Conflux Journal of Education

 

 

8

EMPOWERMENT OF WOMEN THROUGH EDUCATION IN TWENTY FIRST CENTURY

MAR THEOPHILUS TRAINING COLLEGE

 

2014

6

Make an Organization Effective through Human Resource...

Archives Des Sciences

 

Vol 65, No. 3;Mar 2012

14

آموزش وپرورش و نقش آن در اقتصاد مقاومتی

مجله علمی تخصصی علوم انسانی اسلامی

 

دی ماه1395

16

تجربیات زیسته گردشگران پزشکی از درمان در بیمارستان‌های شهر تبریز

 

مجله علمی- پژوهشی مطالعات مدیریت گردشگری  دانشگاه علامه طباطبایی

 

1396بهار

20

مقایسه تأثیر آموزش الکترونیکی با روش سنتی بر یادگیری

مهارتهای زبان انگلیسی دانش آموزان

فصلنامه علمی-پژوهشی

فن آوري اطلاعات و ارتباطات در علوم تربیتی

 

بهار1396

17

تعلیم و تربیت  اخلاقی از دیدگاه ابن سینا و هربارت؛

بررسی مقایسه ای هدف، محتوا و روش تربیتی در فرآیند تعلیم و تربیت  اخلاقی از دیدگاه ابن سینا و هربارت

فصلنامه علمی پژوهشی  پژوهش در مسائل تربیت اسلامی

 

بهار 1396

22

بررسی و مقایسه تربیت اجتماعی از منظر ویلیام جمیز و نقد آن بر اسا س نظریات تربیت اسلامی با تاکید بر نهج البلاغه

فصلنامه علمی پژوهشی   در مسائل تربیت اسلامی

 

پذیرش نهایی

 

بررسی فلسفه اشراق و دلالت های تربیت عرفانی آن با تأکید بر نوجوانی و جوانی

 

فصلنامه تعلیم وتربیت اسلامی

 

پذیرش نهایی

 

بررسی اهداف تربیت دینی ظاهرگرایانه  و نقد آن بر اساس ملزومات تفکر انتقادی

فصلنامه تربیت اسلامی

 

در مرحله بازنگری نهایی

 

اندیشه های سیاسی  واجتماعی معتزله ودلالت های آن بر اهداف و اصول تربیت سیاسی

 

فصلنامه علمی پژوهشی   پژوهش در مسائل تربیت اسلامی

 

پذیرش نهایی

 

تعدادی از پایاننامه های هدایت شده: 40 مورد که به تعدادی در ذیل اشاره می شود

عنوان پروژه

نام دانشجو

تاریخ دفاع

دانشگاه محل تحصیل دانشجو

سمت

 

بررسی تربیت عرفانی دوره نوجوانی از منظر سهروردی

لاله توری

1392

پیام نور خوی

استاد راهنما

 

بررسی جایگاه تفکر انتقادی در کتب علوم اجتماعی دوره دبیرستان "

زینب مشکینی

1390

دانشگاه آزاد اسلامی واحد تبریز

استاد راهنما

 

بررسي و مقايسه تربيت اجتماعي از ديدگاه افلاطون وكنفسيوس

فاطمه قربانی رنجبر

1391

دانشگاه پیام نور خوی

استاد راهنما

 

بررسی مفهوم وجایگاه تقوی وصفات متقین در نهج ‌البلاغه و دلالتهای تربیتی آن

خانم زیبا سلیمی خوش سیرت

1391

دانشگاه پیام نور خوی

استاد راهنما

 

بررسی سیر آموزش زنان در اسلام

خانم فتانه اسلامی

1391

دانشگاه پیام نور خوی

استاد راهنما

 

بررسی رابطه بین عوامل خانوادگی و کودک آزاری در شهرستان مراغه

آقای توحید مرادی

1391

دانشگاه پیام نور خوی

استاد راهنما

 

آسیب شناسی کیفیت تدریس معلمان دوره متوسطه منطقه خواجه و ارائه راهکار هایی برای رفع آنها

 

رامين جهانديده

 

1390

دانشگاه آزاد اسلامی واحد تبریز

استاد راهنما

 

بررسی ومقایسه جایگاه معلم و دانش آموز در اندیشه های مدرنیسم وپست مدرنیسم  

خانم خدیجه جهانی

1389

دانشگاه پیام نور خوی

استاد مشاور

 

تعدادی ازآثار علمی منتشر شده یا مقالات ارائه شده در کنفرانسها: بیش از 40مورد که به تعدادی از آنها اشاره می گردد.

نام و مشخصات کامل اثر ، تالیف ، ترجمه یا مقاله

تاریخ انتشار یا ارائه

نام ناشر و محل انتشار

عنوان و محل کنفرانس

بازنگری در مکاتب فلسفه تربیتی حاکم،گامی در بهینه سازی اصلاح الگوی مصرف در نظام آموزشی 

1388/12/02   

پیام نور جوانرود 

 

همایش ملی راهبرددهای اصلاح الگوی مصرف در نظام آموزشی

سیمای مدیریت منابع انسانی در سیره علوی  

 

1388/12/10  

دانشگاه لرستان

همایش ملی سیره علوی

جایگاه بصیرت در پرورش سیاسی امام علی(ع) 

1388/12/10  

دانشگاه لرستان

همایش ملی سیره علوی

کارگاههای برگزار شده به عنوان مدرس:

نام و مشخصات کارگاه

تاریخ برگزاری

محل برگزاری

شرکت کنندگان

کارگاه آشنایی با روشهای ارزشیابی آموزشی (بیش از 4 مورد)

1395

دانشگاه علمی کاربردی استان آذربایجانغربی

مدرسان مراکز  دانشگاهی علمی کاربردی استان

کارگاه آشنایی با روشهای تدریس پیشرفته -ویژه اعضاء محترم علمی دانشگاه پیام نور استان آذربایجانغربی

1388

پیام نور استان آذربایجانغربی

اعضا علمی استان

کارگاه آشنایی با روشهای سنجش و اندازه گیری و ارزشیابی آموزشی- ویژه اعضاء محترم علمی دانشگاه پیام نور استان آذربایجانغربی

1388

پیام نور استان آذربایجانغربی

اعضا علمی استان

کارگاه آموزشی اقدام پژوهی

1386

دانشگاه آزاداسلامی واحد میاندوآب 

 

اعضاء هیئت علمی

کارگاه آموزشی آموزش تدوین برنامه درسی

1386

دانشگاه آزاداسلامی واحد میاندوآب 

 

اعضاء هیئت علمی

کارگاه آموزشی برنامه ریزی درسی والگوی طرح درس

1386

دانشگاه آزاداسلامی واحد میاندوآب 

 

اعضاء هیئت علمی

کارگاه آموزشی برنامه ریزی درسی والگوی طرح درس

1387

دانشگاه آزاداسلامی واحد ملکان 

 

اعضاء هیئت علمی

برگزاری کارگاه آموزشی مهارتهای زندگی

1387

دانشگاه آزاداسلامی واحد ملکان 

 

کارکنان

برگزاری کارگاه آموزشی اصول و فنون مذاکره

 

1387

دانشگاه آزاداسلامی واحد ملکان 

 

کارکنان

 

تجهیز و راه اندازی آزمایشگاه فیزیک هسته ای دانشگاه پیام نور مرکز میاندوآب

1389

دانشگاه پیام نور مرکز میاندوآب

 

تجهیز و راه اندازی آزمایشگاه شیمی آلی دانشگاه پیام نور مرکز میاندوآب

1389

دانشگاه پیام نور مرکز میاندوآب

 

تجهیز و راه اندازی آزمایشگاه زیست شناسی دانشگاه پیام نور مرکز میاندوآب

1390

دانشگاه پیام نور مرکز میاندوآب

 

راه اندازی لابراتوار زبان مرکز میاندوآب

1390

دانشگاه پیام نور مرکز میاندوآب

 

تجهیز و راه اندازی کارگاه معماری دانشگاه پیام نور مرکز میاندوآب

1390

دانشگاه پیام نور مرکز میاندوآب

 

 

د)سوابق اجرایی:

نام محل

واحد سازماني

سمت

استان

شهر

تاريخ شروع

تاريخ پايان

دانشگاه پیام نور

دانشگاه پیام نور آذربایجانغربی

معاونت استان

آذربایجانغربی

ارومیه

12/07/1394

 

دانشگاه پیام نور

دانشگاه پیام نور استان آذربایجانغربی

مدیر نظارت وارزیابی

آذربایجانغربی

ارومیه

11/7/1392

12/07/1394

دانشگاه فرهنگیان استان آذربایجانغربی

دانشگاه فرهنگیان

سرپرست پردیس شهید رجایی ارومیه

آذربایجانغربی

ارومیه

5/4/1392

10//7/1392استعفا به دلیل عدم موافقت دانشگاه پیام نور با ادامه همکاری

دانشگاه پیام نور

مرکز میاندآوب

معاون دانشگاه پیام نور مرکز میاندوآب

آذربایجانغربی

میاندوآب

16/9/1389

25/11/1391

دانشگاه پیام نور استان آذربایجانغربی

عضو شورای تجهیز آزمایشگاههای استان

عضو

آذربایجانغربی

ارومیه

14/07/1394

ادامه دارد

عضو شورای  تحول اداری

دانشگاه پیام نور استان آذربایجانغربی

عضو

آذربایجانغربی

ارومیه

14/07/1394

ادامه دارد

عضو شورای آموزشی

دانشگاه پیام نور استان آذربایجانغربی

عضو

آذربایجانغربی

ارومیه

02/03/1394

ادامه دارد

عضو شورای فرهنگی

دانشگاه پیام نور استان آذربایجانغربی

عضو

آذربایجانغربی

ارومیه

20/02/1393

ادامه دارد

عضو هیات نظارت وارزیابی آموزش عالی استان(دو دوره متوالی)

دانشگاه ارومیه

عضو شورا و نماینده دانشگاه پیام نور با حکم مسوول دفتر نظارت وارزیابی وزارت علوم

آذربایجانغربی

ارومیه

13/02/1393

ادامه دارد

عضو کمیته نظارت و ارزیابی استان

دانشگاه پیام نور استان آذربایجانغربی

عضو(نماینده اعضاء علمی استان)

آذربایجانغربی

ارومیه

29/09/1391

ادامه دارد

عضو فعلی شورای تحصیلات تکمیلی دانشگاه پیام نور استان آذربایجانغربی

دانشگاه پیام نور استان آذربایجانغربی

عضو

آذربایجانغربی

ارومیه

13/7/1389

ادامه دارد

عضو شورای تخصصی گروه علوم تربیتی دانشگاه پیام نور استان آذربایجانغربی

دانشگاه پیام نور استان آذربایجانغربی

عضو

آذربایجانغربی

ارومیه

15/8/1389

ادامه دارد

عضو شورای پژوهشی دانشگاه پیام نور استان آذربایجانغربی

دانشگاه پیام نور استان آذربایجانغربی

عضو

آذربایجانغربی

ارومیه

12/4/1391

ادامه دارد

نماینده کمیته مشاوره دانشگاه پیام نور مرکز میاندواب

دانشگاه پیام نور استان آذربایجانغربی

مسول دفتر مشاوره

آذربایجانغربی

میاندوآب

2/13/1390

ادامه دارد