آدرس سایت
كوچك يا بزرگ كردن بخش :.متون عمومي
لیست آدرس سایت و وبلاگ های مراکز و واحد های استان آذربایجان غربی
آدرس سایت
نام مرکز/واحد
ردیف
Urmia.az.pnu.ac.ir
ارومیه
1
Khoy.az.pnu.ac.ir
خوی
2
Na.az.pnu.ac.ir
نقده
3
Mahabad.az.pnu.ac.ir
مهاباد
4
Miandoab.az.pnu.ac.ir
میاندوآب
5
bokan.az.pnu.ac.ir
بوکان
6
Maku.az.pnu.ac.ir
ماکو
7
shahindej.az.pnu.ac.ir
شاهین دژ
8
piran.az.pnu.ac.ir
پیرانشهر
9
sardasht.az.pnu.ac.ir
سردشت
10
GH.az.pnu.ac.ir
سیه چشمه
11
tekab.az.pnu.ac.ir
تکاب
12
shno.az.pnu.ac.ir
اشنویه
13
shout.az.pnu.ac.ir
شوط
14
salmas.az.pnu.ac.ir
سلماس
15
fi.az.pnu.ac.ir
فیرورق
16
tsh.az.pnu.ac.ir
تازه شهر
17
chbj.az.pnu.ac.ir
چهاربرج
18
ghoshchi.az.pnu.ac.ir
قوشچی
19
Gh.az.pnu.ac.ir
قره ضیاءالدین
20
Poldasht.az.pnu.ac.ir
پلدشت
21
 
بيشتر