گروه علوم پایه
كوچك يا بزرگ كردن بخش :.متون عمومي
اعضای هیئت علمی دانشگاه پیام نور استان آذربایجان غربی

اعضای هیئت علمی دانشگاه پیام نور استان آذربایجان غربی
ردیف
گروه علوم پایه
1
حسین رحیم پور
ریاضی
rahimpoor2000@yahoo.com
2
نادر دسترنج
ریاضی
3
مهدی سودمند
فیزیک
M_sodmand@yahoo.com
4
نبات نقشبندی
زیست شناسی جانوری
nabat_naqshbandi@yahoo.com
5
حسین رحیم پور
ریاضی
rahimpoor2000@yahoo.com
6
محمود دادخواه
ریاضی
7
مریم فضل الهی
ریاضی
maryam_fazlollahi@yahoo.com
8
کمال مامه رش
ریاضی کاربردی
9
مهرداد پور محسن
پترولوژی
m-poormohsen44@yahoo.com
10
احد محمدپور
معماری
ahad661@gmail.com
11
لیلا مقدم دیزج هریک
ریاضی کاربردی
12
فرزین مرندی
شیمی معدنی
f.marandi@ gmail.com
13
لطفعلی سقط فروش
شیمی معدنی
saghatforoushe@gmail.com
14
روح اله حق زاده
زمین شناسی
rhaghzadeh@yahoo.com
15
سنار خلیل سرباز
ریاضی
skchsarbaz@pnu.ac.ir
16
سی به ر   قادری
ریاضیات
_
17
رضا اکبری
ریاضی
18
هادی     جباری
شیمی
19
حسین غفوریان
فیزیک
20
حمیده محمدزادگان
ریاضی محض
hamideh_moh@yahoo.com
21
موسی جباری
ریاضی
22
لیلا   اکبرزاده
فیزیک
23
ناصر اشرفی
زمین شناسی
24
مهران   مجرد
زیست
25
سیامک   فلاحی
زیست
26
حسین حسین زاده یاسوری
شیمی آلی
27
سیما پورپیرام
شیمی تجزیه
28
صغری فتحعلی پور
شیمی
29
نادره تبریزی
فیزیک اتمی مولکولی
30
روناک عیسوی
شیمی آلی
31
نسیم شریف زاده
فیزیک
32
مهدی ریماز
شیمی
mehdi.rimaz@gmail.com
33
34
35
36
37
38
39
بيشتر