كوچك يا بزرگ كردن بخش :.متون عمومي
مدیر گروه روانشناسی

                                                   بسمه تعالی                                                       

                      خلاصه‌ي سوابق علمی- اجرايي (رزومــــه)                           

نام : نوراله    Nourollah               نام خانوادگي : خلیل زادهKHalilzadeh          نام پدر: ابراهیم                             سابقــــــه:23  سال

تاريخ تولد :20 / 12/1344                ساكن : اروميه

   نوع استخدام: رسمی قطعی           رتبه علمی:استاديار پایه 25

آدرس : ارومیه ،بلوار شهید باهنر ،انتهای خیابان 8شهریور، دانشگاه پیام نور ارومیه ، گروه روان شناسي.

E- Mail :   khalilzadeh44@Gmail.com                                               

جدول سوابق تحصیلی دانشگاهی به ترتیب تاریخ اخذ مدرک

مدرك تحصيلي

رشته تحصيلي

دانشگاه محل تحصيل

سال اخذ مدرك

معدل

كارشناسي

روانشناسي باليني

دانشگاه تهران

1371

30/16

كارشناسي ارشد

روانشناسي تربيتي

دانشگاه تهران

1376

14/16

دکتری

روانشناسي عمومی

دانشگاه ارومیه

1395

19/19

 

سوابق آموزشی

دروس مورد تدریس :

 تدریس درس های روانشناسی عمومی, روانشناسی تربیتی, روانشناسی سیاسی, روانشناسی فیزیولوژیک, روانشناسی احساس و ادراک, روانشناسی کار, روانشناسی شخصیت, روش های آماری در علوم تربیتی, آمار توصیفی, آمار استنباطي، سنجش واندازه گیری در علوم تربیتی, روانشناسی مدیریت و روش های تغییر رفتار؛پروژه تحقیقاتی ودروس وابسته

دانشگاهای مورد تدریس :

 دانشگاههاي پیام نور ارومیه, تبریز,میاندوآب, ماکو, دانشگاه تربیت معلم تبریز, دانشگاه ارومیه , دانشگاه نیمه حضوری میاندوآب, دانشگاه امام حسین (ع) ارومیه،دانشگاه علمي كاربردي اروميه.

رشته های مورد تدریس :

 روانشناسی, علوم تربیتی, مدیریت دولتی و رشته های دبیری.

سوابق پژوهشی

الف - کتابها :

1- کتاب « تفکر انتقادی » (1383) قم ؛ انتشارات مهر امیر المومنین.

 2- کتاب « اختصار نامه روانشناسی و روانپزشکی » ( 1386) ارومیه؛ انتشارات دانشگاه علوم پزشکی

3-کتاب«راهنمای کامل متون روانشناسی (1) به زبان خارجه»(1390) قم:انتشارات پیام نوآور(حقوق اسلامی)

ب- تحقیقات :

ب -1-مقاله های علمی -پژوهشی

1- « بررسی تفاوت ادراک بینایی در زن ومرد»  (1371) تهران؛ مجله دانشكده ادبيات وعلوم انساني دانشگاه تهران

2- بررسي وضعيت بهداشت رواني دانشجويان دانشگاه پيام نور(1389)  ؛ تهران: پیک نور- علوم انسانی.

3- بررسی رابطه افسردگی زنان نخست زا بعداز زایمان با استرس و اضطراب .مجله دانشکده  پرستاری و مامايي اروميه.دوره دوازدهم،شماره سوم؛پی در پی 56، خرداد 1393،صص230-237

4. Prediction of life Satisfaction Based on Emotional Intelligence, happinessand Religious Attitude Among Female teachers of Urmia City, North West of Iran.

 the International Journal of School Health.. 2014 November; 1(3): e25144.

5.The Effect of Hypnosis in Treating Test Anxiety(2012).Iranian Journal of Psychiatry And  Behavioral Sciences(IJPBS),Vol.6,No.1

6- رابطه مشكلات تنظيم هيجاني و عاطفه منفي با ولع مصرف با توجه به ميانجي گري افسردگي ؛مجله فصلنامه اعتياد پ‍ژوهي سوئ مصرف مواد،سال يازدهم،شماره 42 ،تابستان 1396 ، صص 197-212.

ب -2-طرح ها

1- « بررسی چگونگی قاچاق کوکائین به ایران و آثار بالینی سوء مصرف آن » (1371) تهران ؛ ستاد مبارزه با مواد مخدرریاست جمهوری.

2- « بررسی وضعیت بهداشت روانی دانشجویان دانشگاه پیام نور در منطقه 2» (1385) تبریز؛ دانشگاه پیام نور منطقه 2 (شورای پژوهشی).                                                  

3- « میزان شیوع کودک آزاری, ارتباط آن با ویژگی های شخصیتی والدین و اختلالات رفتاری کودکان» (1385) تبریز؛ دانشگاه پیام نور منطقه 2 (شورای پژوهشی).

 4- « مطالعه رفتار‌هاي خود فاش‌سازي و رابطه آن با اختلال‌هاي رواني در دانشجويان دانشگاه پيام‌نور»(1387) اروميه ،دانشگاه پيام نوراستان آذربايجان غربي

5-بررسي رابطه میان خودتنظیمی، جهت گیری هدف، و خودکارآمدی دانشجویان دانشگاه پیام نور استان آذربايجان غربي ؛ اروميه ،دانشگاه پيام نوراستان آذربايجان غربي:1389

6- بررسی تاثیر مداخلات درمان، کاهش آسیب و حمایت های اجتماعی در کاهش بیماریهای همراه روانی و جسمی،(1396) تهران ؛ ستاد مبارزه با مواد مخدرریاست جمهوری.

ب -3-همایش ها

1- « بررسی و مقایسه وضعیت پذیرش اجتماعی با سن، وضعیت تأهل، شغل و نوع ماده مصرفی در افراد معتاد شهرستان اروميه»(1388)سنندج،همايش سراسري جنبه هاي زيستي ،رواني ، اجتماعي اعتياد

2- بررسي عوامل رواني اجتماعي موثردرگرايش به مصرف گرايي وتجمل گرايی،اشنویه:1388

3- مقايسه عوامل مؤثر بر گرايش به مد گرايي در دانشجويان  دختر دانشگاه پيام نور و آزاد ؛اشنویه:1388

4- بررسی تاثیر اختلال اضطراب بر پیشرفت تحصیلی‌ دانش آموزان  مقطع متوسطه شهرستان نقده،کرج:1388

5-  بررسی عوامل موثر در گسترش بی حجابی در شهرستان ارومیه ؛بوشهر: دومین جشنواره پژوهش های قرآنی دانشگاه پیام نور 1388

6-  راهکارهایی در زمینه ی پیشگیری از خودکشی و اقدام به آن ؛ايلام:  همایش ملی خودکشی -پیامدها و راهکارها  1388

7- ساخت و اعتباريابي آزمون سلامت رواني براي دانشجويان جديدالورود دانشگاه پيام نور،تبریز:  اولین همایش ملی روانشناسی دانشگاه پیام نور  1389

8- بررسی رابطه بین خودکارآمدی ریاضی،سبک اسناد و اضطراب امتحان بر پیشرفت تحصیلی ریاضی دانش آموزان، تبریز:  اولین همایش ملی روانشناسی دانشگاه پیام نور  1389

9- بررسی عوامل موثر در ریسک پذیری و میزان  موفقيت  در تحصیل وکارآفرینی اشتغال  دانشجویان دانشگاه پیام نور ارومیه ،ایلام:1389

10- تاثیر پذیری شخصیت از محیط از دیدگاه دینی ؛پيرانشهر : سومین همایش ملی جغرافیا و رویکرد علمی به توسعه پایدار  1389

11-  بررسی رابطه اعتیاد به اینترنت و پرخاشگری در بین دانشجویان شهرستان ارومیه  ؛كرمانشاه:  نخستین همایش ملی مصرف مواد مخدر بستر ساز ناامنی  1389

12-  مصرف سیگار با عزت نفس در افراد سیگاری و عادی شهرستان نقده ؛كرمانشاه:  نخستین همایش ملی مصرف مواد مخدر بستر ساز ناامنی  1389

13- بررسی تاثیر کلاسهای آموزش خانواده بر مواد مخدر در سطح شهر اشنویه ؛كرمانشاه:  نخستین همایش ملی مصرف مواد مخدر بستر ساز ناامنی  1389

14-بررسی تاثیر مشاوره گروهی یه شیوه شناختی با تاکید بر نقش دعا و نیایش بر افسردگی زنان شهرستان اشنویه تبریز:  اولین همایش ملی روانشناسی دانشگاه پیام نور  1389 

15- مقایسه هوش هیجانی دانشجویان علوم انسانی با علوم پایه و بررسی آن با پیشرفت تحصیلی در دانشجویان دانشگاه پیام نور ؛اشنويه: همایش منطقه ای روانشناسی،چشم انداز های یادگیری و ارتقای سلامت 1389

16- اعتیاد والدین و تاثیر آن بر سلامت روانی فرزندان ؛اروميه:  کنگره علمی پشگیری اولیه از اعتیاد 1389

17- رابطه بین اعتقادات دینی و هوش هیجانی در بین دانش آموزان دبیرستانی شهرستان ارومیه؛تهران:اولين كنگره بين المللي روانشناسي؛دين ؛و فرهنگ 1390

18- بررسی تاثير آموزش روشهاي پيشگيري از اعتياد بر نگرش نوجوانان در سوء‌ مصرف مواد ؛ اشنویه:همایش ملی بستر های پیشگیری از اعتیاد 1390

19- بررسی تاثیر كلاسهاي آموزش خانواده برمیزان دانش و نگرش والدین نسبت به مواد مخدردرسطح شهر ارومیه؛ اشنویه:همایش ملی بستر های پیشگیری از اعتیاد 1390

20- بررسی و مقایسه وضعیت پذیرش اجتماعی افراد عادی و معتاد  ؛ اشنویه:همایش ملی بستر های پیشگیری از اعتیاد 1390

21- بررسی رابطه افسردگی  پس از زایمان با استرس و اضطراب؛ کنگره بین المللی ارتقاء سلامت زنان،دانشگاه علوم پزشکی ارومیه،1392

22. The effect of hypnosis in treating test anxiety ; The First International Cngress Clilinical Hypnosis and Related  Sciences; Mashhad:2012

23-پیش بینی رضایت از زندگی بر اساس هوش هیجانی،شادکامی و نگرش مذهبی در معلمان زن شهر ارومیه؛تهران:اولین کنگره علوم تربیتی و آسیب های اجتماعی،1393

ب -4-راهنمایی دانشجو

1-راهنمایی بیش از 200 پروژه کارشناسی

2- راهنمایی بیش از 20 پروژه کارشناسی ارشد

افتخارات

- پژوهشگر برتر دانشگاههاي پيام نور استان آذربايجان غربي در سال 1386

 - پژوهشگر نمونه دانشگاههاي استان آذربايجان غربي در سال 1387

- مدیر نمونه دانشگاههای پیام نور منطقه2( شمال غرب) 1380 

- برگزيده شدن عنوان نخبگي در بين نخبگان شاهد و ايثارگر  استان آذربايجان غربي در سال 1387 و 1388

-پژوهشگر نمونه در حوزه ایثار و شهادت(1390) ،معاون رییس جمهور و رییس بنیاد شهید

 -برگزاری كارگاه آموزشي «پیشگیری از اعتیاد » برای دانشجویان؛ ادراه کل بهزیستی آ-غربی و دانشگاه پیام نور آ-غربی؛1395.

- رتبه اول معدل در مقطع دکتري در بین هم ورودي ها.

برگذاری کار گاهها

- کارگاه آموزشی پیش از ازدواج برای دانشجویان -1386

– برگزاری كارگاه آموزشي «مشاوره براي مسولين مشاوره دانشگاههاي پيام نور استان آذربايجان غربي» تير 1388

- برگزاری كارگاه آموزشي «بهداشت رواني» براي كاركنان دانشگاه پيام نور اروميه  1388

 -بر گزاری کارگاه آموزشی مهارتهای زندگی برای کارکنان دانشگاه 1388

- برگزاری كارگاه آموزشي «برقراری ارتباط موثر با محیط و دیگران»  برای دانشجویان؛ ادراه کل بهزیستی آ-غربی؛1393.

- برگزاری كارگاه آموزشي «برقراری ارتباط موثر با محیط و دیگران» برای کارکنان ؛ دانشگاه پيام نور ارومیه ؛1393.

 - برگزاری كارگاه آموزشي «پیشگیری از اعتیاد » برای دانشجویان؛ ادراه کل بهزیستی آ-غربی؛1395.

 - برگزاری كارگاه آموزشي «مهارتهای زندگی(پیشگیری از استرس)»؛ ادراه کل بهزیستی آ-غربی؛1395.

شرکت در کارگا ه ها و مهارتها

- شرکت در کارگاه آموزشی آموزش از راه دور  تهران: معاونت پژوهشی دانشگاه پیام نور1383

- شرکت در کارگاه آموزشی تحلیل داده ها با SpSS    1383

- شرکت در کارگاه آموزشی ویراستاری 1384

- شرکت در کارگاه آموزشی ویراستاری مهاباد 1386

- شرکت در کارگاه آموزشی جایگاه برنامه ریزی استراتژیک 1386

- شرکت در کارگاه آموزشی اولین کنفرانس بین المللی بودجه ریزی عملیاتی 1386

- شرکت در کارگاه آموزشی روسای هسته های مشاوره استان 1388

 - شرکت در کارگاه آموزشی تکنیکهای نوین تدریس(مقدماتی) 1389

 - شرکت در کارگاه آموزشی ارزیابی مواد مخدر 1389

 -  شرکت در کارگاه آموزشی آشنایی با شیوه های طرح سوال 1389

  - شرکت در کارگاه آموزشی پیش گیری اولیه از اعتیاد،1389

  - شرکت در کارگاه آموزشی کاربرد تکنیک های هیپنوتیزم بالینی  در روانشناسی 1390    

  - شرکت در کارگاه آموزشی"بصیرت دینی –بیداری اسلامی"1390

  - شرکت در کارگاه آموزشی"روشهای تحقیق در علوم انسانی"1390

  - شرکت در کارگاه آموزشی"رفتار درمانی شناختی اختلال وسواسی- اجباری "1390

  - شرکت در کارگاه آموزشی"نحوه راه اندازی مراکز مشاوره دانشجویی"1390

-شرکت در کارگاه «آشنایی با مهارتهای مقاله نویسی به زبان انگلیسی در مجلات  ISI » دانشگاه پیام نور آذربایجان غربی ،1391

- شرکت در کارگاه آموزشی تجزیه و تحلیل داده ها با استفاده از نرم افزارآماری  SAS ؛دانشگاه پیام نور ارومیه  1391

- شرکت در کارگاه آموزشی"مطلع مهر(ویژه زوج های جوان)"؛استانداری آ-غربی 1391

- شرکت در کارگاه آموزشی" معرفت افزایی" ؛ دانشگاه پیام نور آذربایجان غربی 1391

- شرکت در کارگاه آموزشی اولین کنفرانس بین المللی هیپنوتیزم با عنوان|"   Imaginative Psychotherapy"1391

- شرکت در کارگاه  خودهیپنوتیزم ،مشهد،1391

- شرکت در کارگاه آموزشی«اخلاق حرفه ای»؛  دانشگاه پیام نور آذربایجان غربی 1392

- شرکت در کارگاه آموزشی «آموزشگران TOT  (مهارتهای زندگی ویژه دانشجویان»،بهزیستی آ-غربی،1393

- شرکت در کارگاه آموزشی«اندیشه سیاسی اسلام و مبانی انقلاب اسلامی »؛ دانشگاه پیام نور آذربایجان غربی 1393

- شرکت در کارگاه آموزشی«اصول تعلیم و تربیت اسلامی سطح یک»، طرح ضیافت اندیشه استادان، نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه ها؛1394

- شرکت در کارگاه آموزشی«سبک زندگی(طب سنتی و اسلامی)»؛ نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه ها؛1394

- شرکت كارگاه آموزشي «مهدویت و آینده جهان»،دانشگاه پیام نور آذربایجان غربی،1394

  - شرکت در کارگاه آموزشی:

Interodution to EEG Biofeedback (Neurofeedback):by FARMED School ,2015

سوابق اجرایی :

1-معاون دانشگاه پیام نور منطقه دو 1377- 1376

2-مسئول حراست منطقه دو 1378- 1374

3-رییس دانشگاه پیام نور میاندوآب 1385- 1377

4- رییس کمیته مراسمات یادواره سرداران و 800 شهید میاندوآب 1377

5-مسئول کمیته فرهنگی نمازجمعه شهرستان میاندوآب 1380

6-معاون  دانشگاه پیام نور استان آذربایجان غربی 1386- 1385

7-مسئول بسیج اساتید دانشگاه پیام نور استان آذربایجان غربی سال 1386

8-دبیر و رییس نظارت و ارزیابی دانشگاه پیام نور استان آذربایجان غربی سال 1386

9-دبیر کمینه انضباطی و تجدید نظر دانشگاه پیام نور استان آذربایجان غربی سال 1386

10-ناظر استاني طرح شيوع شناسي اعتياد در آذربايجان غربي 1389

11-مسئول کمیته مشاوره دانشگاههاي پيام نور استان آذربايجان غربي و مرکز ارومیه 1390

12-مدیر گروه ادبیات و علوم انسانی دانشگاه پیام نور استان آ-غربی1390

13- رییس کمیته مشاوره استان آذربایجان غربی 1393تاكنون

14- مدیر گروه بخش روانشناسي و علوم تربيتي  دانشگاه پیام نور استان آ-غربی1396 تاكنون

فعاليـت هـای فرهنگی - اجتماعی:

فعالیتهای اجتماعی  و عضویت (همکاری با مجامع شوراها وکمیسیونها و...)                               

 

ردیف

عنوان

مدت عضویت

1

عضو شورای دانشگاه پيام نور کشور

2سال

2

عضو کمیته تخلفات دانشجویی

4 سال

3

عضو شورای آموزشی منطقه2

6 سال

4

عضو نظام روانشناسی و مشاوره

ادامه دارد

5

عضو انجمن روانشناسی ایران

ادامه دارد

6

عضویت در جهاد دانشگاهی دانشگاه تهران

دوران تحصیل

7 

دارنده پروانه  اشتغال تخصصي روانشناسي از  نظام روانشناسی و مشاوره

ادامه دارد

8

دارنده پروانه خدمات روانشناسي و مشاوره از بهزيستي

ادامه دارد

9

عضو شوراي پژوهشي بنياد شهيد استان آذربايجان غربي

ادامه دارد

10

عضو اتاق فكر شوراي هماهنگي مبارزه با مواد مخدر

ادامه دارد

11

عضو شوراي پژوهشي تحقيقات كاربردي نيروي انتظامي

استان آذربايجان غربي

ادامه دارد

12

عضو انجمن هیپنو تیزم بالینی ایران

ادامه دارد

13

دارنده پروانه  اشتغال تخصصي  هیپنو تراپی از  انجمن هیپنو تیزم بالینی ایران

ادامه دارد

14

عضو شورای تخصصی و تحصیلات تکمیلی گروه آموزشی و پژوهشی روانشناسی و علوم تربیتی از سال94

ادامه دارد

15

عضو شورای تخصصی ارزشیابی پژوهشی بنیاد شهید استان آ-غربی ازسال 1389

ادامه دارد

16

عضو شورای پژوهشی سازمان تبلیغات اسلامی استان آ-غربی ازسال 1395

ادامه دارد

بيشتر