متون عمومي
اعضای هیئت علمی دانشگاه پیام نور استان آذربایجان غربی

ردیف نام نام خانوادگی رشته تحصیلی مرتبه علمی مدرک تحصیلی نوع استخدامی محل خدمت ایمیل
1 امیر  حیدری چیانه مدیریت  مربی فوق لیسانس پیمانی شاهین دژ amirheydari14@gmail.com
2 کمال با قرزاده هوشمندی حسابداری مربی فوق لیسانس پیمانی ارومیه kamalbh2000@yahoo.com
3 زهرا فروتنی مديريت دولتي استادیار دکتری رسمی آزمایشی خوي foroutani_dr@yahoo.com
4 سمیه پورحسن مدیریت بازرگانی مربی فوق لیسانس پیمانی مشروط چایپاره porhasan@gmial.com
5 عطیه بحرانی مدیریت دولتی(منابع انسانی) استادیار دکتری پیمانی چایپاره a_bohrani@yahoo.com
6 لیلا  مسافر یادگاری مدیریت دولتی مربی فوق لیسانس پیمانی نقده leyla_mosafer@yahoo.com
7 سعید دیلمقانی مدیریت اجرایی مربی فوق لیسانس پیمانی نقده dilmagani-mba@yahoo.com
8 یوسف صوفی مدیریت اجرایی مربی فوق لیسانس پیمانی  پیرانشهر Sofi.875@gmail.com
9 كمال قلندري مديريت بازرگاني مربی فوق لیسانس قراردادی مهاباد kamal.ghalandari@gmail.com
10 یوسف محمد کریمی مدیریت صنعتی دستیار فوق لیسانس قراردادی بوکان y.mk954@gmail.com
11 پرویز مام صالحی حسابداری دستیار فوق لیسانس قراردادی شاهین دژ parvizmamsalhy@yahoo.com
12 محمد رحیم پور حسابداری مربی فوق لیسانس پیمانی مشروط مهاباد account_m17@yahoo.com
13 ناصر    توره مدیریت دولتی استادیار دکتری رسمی آزمایشی مهاباد nasertavrh@yahoo.com
14 صابر  شکری مدیریت دولتی مربی فوق لیسانس پیمانی تکاب shokri@pnu.ac.ir
15 سعید صادقیان قراقیه مدیریت دولتی مربی فوق لیسانس پیمانی تکاب saeed.sadeghian@yahoo.com
16 رضا  فتاحی حسابداری مربی فوق لیسانس پیمانی مشروط مهاباد r_fattahy@yahoo.com
17 احمد  منصوری مدیریت بازرگانی مربی فوق لیسانس پیمانی بوکان mansouri5631@yahoo.com
18 بهزاد قهرماني حسابداری مربی فوق لیسانس پیمانی میاندوآب behzadghahramani@yahoo.com
19 اسكندر حيدري اوجبلاغ مدیریت دولتی مربی فوق لیسانس پیمانی میاندوآب eskandar.heidari@pnu.ac.ir
20 مسلم سلیمانپور مدیریت بازرگانی(بازاریابی) مربی فوق لیسانس پیمانی مشروط ماکو mo.oleymanpor@gmail.com
 
ردیف نام نام خانوادگی رشته تحصیلی مرتبه علمی مدرک تحصیلی دانشگاه محل تحصیل(آخرین مدرک) نوع استخدامی محل خدمت ایمیل
1 سلماز فرامرزی گروسی علوم تربیتی مربی فوق لیسانس  پیام نور خوی پیمانی سلماس s-garusi@yahoo.com
2 قاسم محمدیاری  روانشناسي تربيتي مربی فوق لیسانس علامه طباطبايي پیمانی خوي gasem.mohamadyari@pnu.ac.ir
3 گلستان  صياح كوكياني علوم تربيتي مربی فوق لیسانس دانشگاه تهران پیمانی تازه شهر golastan.siah@gmail.com
4 بهاره عزیزی نژاد علوم تربیتی استادیار دکتری دانشگاه ارومیه رسمی آزمایشی ارومیه bahareh19@gmail.com
5 جلیل حاجیلو روانشناسی عمومی مربی فوق لیسانس آزاد رود هن پیمانی نقده j_hajelo@yahoo.com
6 سيما علیزاده علوم تربيتي مربی فوق لیسانس دانشگاه الزهرا تهران پیمانی اشنويه ALIzadeh221@gmail.com
7 فرحناز فتح اله زاده علم اطلاعات و دانش شناسي مربی فوق لیسانس آزاد همدان پیمانی خوي ketabdark@gmail.com
8 صمد رمزي روانشناسی مربی فوق لیسانس دانشگاه علوم بهزیستی  و توانبخشی تهران پیمانی سلماس samad.ramzi@gmail.com
9 سید علی آزادمنش مشاوره مربی فوق لیسانس علامه طباطبایی پیمانی فیرورق aazadmanesh231@gmail.com
10 سیامند مولودی علوم تربیتی مربی فوق لیسانس علامه طباطبایی تهران پیمانی مهاباد s.sako73@yahoo.com
11 هیمن محمود فخه روانشناسی مربی فوق لیسانس دانشگاه پیام نور تهران پیمانی مهاباد hemanpsycho@yahoo.com
12 علی مصطفایی روانشناسی تربیتی استادیار دکتری علامه طباطبایی تهران رسمی آزمایشی مهاباد a-mostafaei@pnu.ac.ir
13 عبدالرحیم  جهان آرا علوم تربیتی مربی فوق لیسانس دانشگاه پیام نور تهران پیمانی سردشت info@jahanara.ir
14 حوریه بایرام نژاد روانشناسی تربیتی مربی فوق لیسانس آزاد تهران پیمانی نقده horyeb.nejad@.com
15 مظفر شریف زاده علوم تربیتی دستیار فوق لیسانس دانشگاه پیام نور تهران پیمانی سردشت sharifzad2007@yahoo.com
16 حسن امین پور روانشناسی مربی فوق لیسانس دانشگاه آزاد تهران رسمی آزمایشی نقده aminpoorhassan@gmail.com
17 حاتم اسدپور تربیت بدنی و علوم ورزشی مربی فوق لیسانس دانشگاه تربیت مدرس پیمانی نقده hatamasadpour@gmail.com
18 صدیقه سلمانپور علوم تربیتی مربی فوق لیسانس دانشگاه سراسری تبریز پیمانی نقده salmanpour_sedigheh@yahoo.com
19 رقیه بلالی روانشناسی عمومی مربی فوق لیسانس دانشگاه تهران پیمانی ماکو r.belali@yahoo.com
20 علی مصطفائی روانشناسی تربیتی مربی فوق لیسانس دانشگاه پیام نور تهران پیمانی سردشت mostafaie_a@yahoo.com
21 محمد بهرامی علوم تربیتی مربی فوق لیسانس دانشگاه شهید بهشتی پیمانی شاهین دژ ba_mohammad2003@yahoo.com
22 کبری تارم کتابداری و اطلاع رسانی مربی فوق لیسانس دانشگاه آزاد واحد تحقیقات پیمانی مهاباد taram.2000@gmail.com]
23 ماندانا حیدری تربیت بدنی و علوم ورزشی مربی فوق لیسانس دانشگاه ارومیه پیمانی ارومیه heydari-m@live.com
24 ارسلان رحمن نژاد علوم تربیتی مربی فوق لیسانس علامه طباطبایی تهران  پیمانی پیرانشهر Sheram20052005@yah00.com
25 احمد  نصرالهی تربیت بدنی و علوم مربی فوق لیسانس دانشگاه تهران پیمانی بوکان nasrollahi.ahmad@gmail.com
26 نوراله خلیل زاده روانشناسی استادیار دکتری دانشگاه ارومیه رسمی آزمایشی ارومیه khalilzadeh44@gmail.com
27 طاهر محبوبی علوم تربیتی استادیار دکتری دانشگاه علامه طباطبایی رسمی آزمایشی بوکان m_taher858@yahoo.com
28 محمد باقر اکبرپور زنگلانی  علوم تربیتی مربی فوق لیسانس تهران پیمانی خوی m_zangalani@yahoo.com
29 کامران جباری علوم تربیتی استادیار دکتری تربیت مدرس تهران رسمی آزمایشی میاندوآب kamranjabari@yahoo.com
30 حسین پاشائی زاد کتابداری و اطلاع رسانی استادیار دکتری دانشگاه تهران رسمی آزمایشی ارومیه pashaeizad@gmail.com
31 بایرام  آقاپور علوم تربیتی مربی فوق لیسانس تریت معلم تهران پیمانی تکاب b_aghapour@pnu.ac.ir
 
بيشتر