گروه فنی و مهندسی
كوچك يا بزرگ كردن بخش :.متون عمومي
اعضای هیئت علمی دانشگاه پیام نور استان آذربایجان غربی

اعضای هیئت علمی دانشگاه پیام نور استان آذربایجان غربی
ردیف
گروه فنی و مهندسی
1
کاظم ابام
معماری
k_abam@yahoo.com
2
شیرین خضری
مهندسی کامپیوتر
shirin.khezri@gmail.com
3
کمال محمدی اصل
مهندسی کامپیوتر
4
لیلا   اسدزاده
مهندسی کامپیوتر نرم افزار
leila_asadzadeh_cs@yahoo.com
5
مرتضی پیرعدل
مهندسی مکانیک
Mp.fmech@ gmail.com
6
واحد زادمحمودآقباش
مهندسی صنایع
7
حامد گلابیان
مهندسی صنایع
8
مسلم محمدی
کامپیوتر
    سلیمان حسین زاده            مهندسی شیمی
9
پریسا    محمودی
برق – الکترونیک
parisamahmoudi2@gmail.com
10
وحید     حسینی هسبستان
مهندسی نرم افزار
V.hosseini1@yahoo.com
بيشتر
خانه | بازگشت |
مهمان (PortalGuest)


مجری سایت : شرکت سیگما