مدیر گروه الهیات
كوچك يا بزرگ كردن بخش :.متون عمومي
سوابق علمي،اجرايي و فرهنگي مدير گروه الهيات و معارف اسلامي
سوابق علمي،اجرايي و فرهنگي مدير گروه الهيات و معارف اسلامي
مشخصات فردي:
نام و نام خانوادگي: صالح نوري         
ايميل: noory.saleh@yahoo.com
سوابق آموزشي:
تدريس در دروس مختلف رشته الهيات-حقوق از سال1386 ، عضو هيئت علمي پيام نور اروميه.
سوابق اجرايي:
1- مدير فرهنگي پيام نور استان سال89-87
2- معاونت اجرايي مركز اروميه-سال 89-88        
3- مشاور حقوقي دانشگاه سال 91-87
4- مدير گروه علوم انساني استان سال90-89
سوابق پژوهشي:
 1- تاليف يك جلد كتاب با عنوان مباحث الفاظ «در دانش اصول فقه»
2-اجراي دو عنوان طرح پژوهشي در دانشگاه پيام نور
3- نظارت بر 6طرح پژوهشي در دانشگاه پيام نور
4- شركت در همايش ملي حقوق بين الملل در آينه علوم روز و ارائه2مقاله
5- تدوين يك مقاله علمي و پژوهشي
 
بيشتر
خانه | بازگشت |
مهمان (PortalGuest)


مجری سایت : شرکت سیگما